Akcelerační dynamometr

Dynamometr měří silový potenciál diagnostikovaných svalových skupin řadou kinematických a dynamických veličin v časových intervalech ∆ t = 0,01 s. Například měří maximální sílu, maximální výkon, časový průběh silové křivky, ze které se dá určit stupeň rozvoje výbušné síly. Dále zjišťuje unilaterální (poměry sil mezi agonisty a antagonisty) a bilaterální (pravolevé) asymetrie jako preventivní ukazatel svalových dysbalancí.

Podbabská 3
Praha 6 - Dejvice
160 00

IČ: 49366378
DIČ: CZ49366378

+420 233 338 162
+420 973 204 641
casri@casri.cz