Expertní systém MFK

Diagnostika funkčního stavu svalů

Expertní systém MFK

Systém pro diagnostiku stavu pohybového aparátu a následnou terapii. Jedná se o svalový test, založený na vyšetření kvality myokinetické aktivace. Výsledky testování jsou zaznamenány do počítače, kde jsou pomocí softwaru zpracovány a vyhodnoceny. Vizualizace a grafické znázornění výsledků napomáhá při interpretaci. Software umožňuje evidenci naměřených dat a pacientů, to umožňuje porovnávání výsledků jednotlivých vyšetření a terapie v čase.

Podbabská 3
Praha 6 - Dejvice
160 00

IČ: 49366378
DIČ: CZ49366378

+420 233 338 162
+420 973 204 641
casri@casri.cz