MicroSwing 6

• Analýza pohybů z ultracitlivých senzorů pro zrychlení umístěných na stabilometrické plošině Posturomedu.

• Software umožňuje evidenci naměřených dat a pacientů, vyhodnocení dat a jejich porovnání.

• Grafická znázornění výsledků měření napomáhají při interpretaci.

Podbabská 3
Praha 6 - Dejvice
160 00

IČ: 49366378
DIČ: CZ49366378

+420 233 338 162
+420 973 204 641
casri@casri.cz