Specifický test Wing-gate

Wingate test

  • Krátký test do absolutního výkonového maxima - slouží ke sledování silových parametrů a anaerobní kapacity sportovců především u rychlostně silových disciplín, ale  i pro sportovce středně dlouhých až vytrvalostních disciplín.

  • Principem je dosažení maximálního výkonu v prvních vteřinách testu a poté udržení co největšího výkonu po dobu trvání testu. Ta je stanovena dle potřeb konkrétního sportovního odvětví, obvykle  30 až  90 vteřin. Dají se simulovat i velmi krátké doby trvání výkonu, např. 8 vteřin. Tyto intervaly je možné v jednom testu opakovat a sledovat tak schopnost sportovce udržet stabilní výkon.

Měřené parametry při wingate testu:

-W max + celkový průměrný výkon (W, W/kg) : vypovídá o anaerobní kapacitě

-W 1/5 (1/10) : výkon v prvních pěti (deseti) vteřinách testu

-W 2/5 (2/10) : výkon v posledních pěti (deseti) vteřinách testu

-Index únavy :  hodnotí se (v %) pokles výkonu mezi 1/5 (10) a 2/5 (10)

Podbabská 3
Praha 6 - Dejvice
160 00

IČ: 49366378
DIČ: CZ49366378

+420 233 338 162
+420 973 204 641
casri@casri.cz