Armádní činnost

Pro potřeby Ministerstva obrany ČR a Armády České republiky řeší CASRI výzkumné úkoly zabývající se vývojem a ověřováním metod pro výběr a výcvik vojenského personálu, zejména v situacích extrémního zatížení. Poskytuje podporu při řešení obsahové náplně výcviku, speciálních výběrů vojáků nasazovaných ve zvlášť extrémních situacích a při řešení otázek readaptace po návratu ze zahraničních misí. Provádí vzdělávací a metodickou činnost v oblasti prevence přetížení pohybového aparátu vzniklého dlouhodobým působením výcviku a vojenské činnosti. Zabývá se i vlivem správné výživy na podporu fyzické a psychické zátěže a následné regenerace.