Výzkum

CASRI řeší výzkumný záměr a vědecké úkoly vojenského obranného výzkumu v oblasti tělesné výchovy a sportu a v oblasti adaptace lidského organismu na zátěž.

Aktuálně řešené projekty a výzkumný záměr

Zvybo

OWCASRI201801

ZVYBO – zvýšení bojeschopnosti výsadkových a speciálních jednotek AČR, Poskytovatel: MO0 – Ministerstvo obrany, Řešitel: Miloslav Stehlík, CSc., Období řešení: 2018 – 2020

Sútap

OWCASRI201802

SÚTAP – snížení únavnosti prostředky tělesné a psychické přípravy, Poskytovatel: MO0 – Ministerstvo obrany, Řešitel: Miloslav Stehlík, CSc., Období řešení: 2018-2020

Emoza ii

OWVTUP2016001

Zvýšení efektivity taktického výcviku pilotů taktického letectva na taktickém simulátoru s ohledem na odolnost vůči vysoké informační zátěži. (2016-2018, MO0/OW)

Výzkumný závěr

MO0CASRI00501

Název záměru: Optimalizace jednotlivých etap výcviku příslušníků AČR s důrazem na přípravu k bojovým akcím v extrémních podmínkách, Poskytovatel: MO0 – Ministerstvo obrany, Hlavní příjemce: CASRI – vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy, Řešitel: D

Ukončené projekty a výzkumný záměr

LETOVÁ ZÁTĚŽ

OFVTUP2015002

Vliv vysoké letové zátěže na efektivitu výcviku posádek vojenských vrtulníků (2015-2017, MO0/OF)

EMOZA I

OFCASRI201301

Vliv emoční zátěže na taktické rozhodování pilotů (2013-2015, MO0/OF)


FAKTORY

OSCASRI200901

Analýza faktorů ovlivňujících efektivitu výcviku v jeho jednotlivých fázích a profesní využití vojáků AČR v bojových a nebojových operacích (2009-2011, MO0/OS)

ZÁTĚŽ

OVCASRI200801

Výběr a příprava vojáků na fyzickou a psychickou zátěž při plnění úkolů v extrémních situacích soudobých ozbrojených konfliktů (2008-2010, MO0/OV)

PATOLOGICKÉ JEVY

LS0314

Monitorování sociálně patologických jevů u žáků základních škol a podmíněnost těchto jevů životním stylem sledovaných subsouborů (2004-2004, MSM/LS)

OPTIMALIZACE

LS0506

pohybového stereotypu pro potřeby sportovního tréninku, zvýšené sportovní výkonnosti a pro prevenci poruch pohybového aparátu (2005-2005, MSM/LS)

OPTIMA

OPCASRI200601

Optimalizace komplexní péče a zabezpečení vojenských profesionálů (2006-2008, MO0/OP)

 

Profesionál

ONCASRI200301

Tělesná příprava a výcvik vojenských profesionálů (2003-2005, MO0/ON)

 

 

VÝBĚR

MO03101100001

Vývoj komplexního systému výběru profesionálního personálu AČR (2000-2001, MO0/MO)

 

VÝZKUMNÝ ZÁMĚR

MO0991000X001

Výzkum a využívání poznatků o možnostech adaptace organismu na extrémní zatížení, Poskytovatel: MO0 – Ministerstvo obrany, Hlavní příjemce: CASRI – vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy, Řešitel: PaedDr. Emil Bolek, CSc., Období řešení záměru: 2000 – 2004

ZPŮSOBILOST

MO21101299101

Aktuální stav vojáků AČR z hlediska zdravotní způsobilosti, fyzické a psychické připravenosti pro potřeby bojového nasazení (1999-2001, MO0/MO)


Trénink

RS97079

Řízení a objektivizace tréninkového procesu sportovců (1997-1997, MSM/RS)
PŘIPRAVENOST

MO60100196304

Model komplexní péče o vojáky AČR (1996-1998, MO0/MO)


SPORT

RS95R5010

Vědeckovýzkumné řešení aktuálních otázek přípravy vrcholových sportovců (1995-1996, MSM/RS)

REGENERACE

MO-H7

Komplexní regenerace sil jako součást životního stylu příslušníků a zaměstnanců AČR (1994-1996, MO0/MO)

OPTIMALIZACE

RO-H600000009

Optimalizace životního stylu příslušníků a zaměstnanců AČR (1993-1995, MO0/RO)

 

PLÁNOVÁNÍ

RO46100100008

Plánování a řízení tělesné přípravy vojsk na výpočetní technice (1993-1995, MO0/RO)

 

MOTORIKA

RS95R5014

Zjišťování úrovně motorické zdatnosti dětí a mládeže v ČR (1994-1995, MSM/RS)

 

REGENERACE

RO - H7

Komplexní regenerace sil jako součást životního stylu příslušníků a zaměstnanců AČR (1993-1994, MO0/RO)