PŘIPRAVENOST

MO60100196304

Vývoj komplexního programu výběru, hodnocení, přípravy a zabezpečení vojáků. Systém péče o vojenské profesionály v oblasti zdravotního, psychického a fyzického stavu. Vývoj komplexního modelu diagnostiky pro potřeby výběru vojáků strážních jednotek AČR včetně průběžného monitorování aktuálního stavu. Vývoj systému monitorování mládeže, branců, vojáků nastupujících a vykonávajících vojenskou základní službu a vojenských profesionálů s důrazem na zjištění aktuálního stavu včetně drogové závislosti.

Počet výsledků v RIV 1
Výsledek druhu V RIV/49366378:_____/98:CRA00004 – MODEL KOMPLEXNÍ PÉČE O VOJÁKY AČR (1998)