SPORT

RS95R5010

Vrcholová sportovní výkonnost je podmíněna vysokým specifickým rozvojem a vzájemnou efektivní koordinací řízení a objektivizací tohoto procesu rozvoje, rozvoj metodik pro hodnocení trénovanosti sportovců. Vývoj expertních systémů pro potřeby řízení ve sportovní přípravě. Rozvoj informační databanky.