MOTORIKA

RS95R5014

Zjišťování tělesné zdatnosti a výkonnosti dětí a mládeže školního věku. Motorické testy, antropometrické, biochemické a ergometrické vyšetření. Analýza vztahu mezi tělesnou zdatností a zdravotním stavem dětí a mládeže.