Vědecké a servisní pracoviště
tělesné výchovy a sportu

je příspěvkovou organizací Ministerstva obrany ČR zřízenou za účelem vědecké, servisní, metodické, poradenské a konzultační činnosti. Její činnost se orientuje především na diagnostiku aktuálního stavu a adaptaci organizmu na extrémní zatížení. Využívá při tom moderní poznatky z oblasti sportovní vědy a špičkové přístrojové vybavení. Mezi naše klienty patří řada vrcholových sportovců včetně mnoha medailistů z OH i MS. Poznatky získané ve vrcholovém sportu jsou aplikovány i na problematiku výcviku vojáků. Služby prioritně poskytujeme sportovcům státní sportovní reprezentace a sportovním oddílům.

    Naše činnost

    Laboratoře

    Metody