AKCELERAČNÍ DYNAMOMETR

Dynamometr měří silový potenciál diagnostikovaných svalových skupin řadou kinematických a dynamických veličin v časových intervalech ∆ t = 0,01 s. Například měří maximální sílu, maximální výkon, časový průběh silové křivky, ze které se dá určit stupeň rozvoje výbušné síly. Dále zjišťuje unilaterální (poměry sil mezi agonisty a antagonisty) a bilaterální (pravolevé) asymetrie jako preventivní ukazatel svalových dysbalancí.