ANALYTICKÁ LABORATOŘ

Provádí analýzu poznatků získaných vlastní výzkumnou a servisní činností i činností ostatních laboratoří CASRI pro potřeby vývoje nových fyziologických metod, zásad zdravého způsobu života, fyzioterapie a postupů v oblasti monitorování a diagnostikování aktuálního fyzického stavu organismu a pro tvorbu materiálů v oblasti metodiky tělesné přípravy vojsk.