LABORATOŘ LIDSKÉ MOTORIKY

Náplní činnosti laboratoře lidské motoriky je sportovní biomechanika, fyzioterapie, podologie a diagnostika silových schopností. Základem vysoké efektivity poskytovaných služeb a servisu je komplexní mezioborový přístup ke každému sportovci s respektováním jeho individuálních předpokladů.
Biomechanika

Nedílnou součástí optimalizace sportovního výkonu je zdokonalování techniky pohybu. Biomechanika je vědní disciplínou zabývající se analyzováním sportovních výkonů a kombinující znalosti z funkční anatomie, fyziologie, mechaniky a dalších vědních oborů.

Základním prostředkem pro vyšetřování pohybu je kinematická analýza, která pracuje s pojmy prostor a čas a s dalšími pojmy z těchto odvozenými jako dráha, rychlost, zrychlení, úhel, úhlová rychlost apod.

Sportovní fyzioterapie
Základem sportovní fyzioterapie je stanovení příčiny a řešení bolestí pohybového aparatátu, prevence vzniku zranění, případně vyloučení jejich opakování. Častou příčinou problémů bývá nevhodně zvolená metodika tréninku, případně technika a provedení pohybů, následného strečinku a dalších součástí tréninků.
Sportovní podologie
Se zabývá funkčním chováním nohou sportovců. Lidská noha představuje rozhraní mezi vnějším prostředím a ve sportu je často enormně zatěžována. Cílem sportovní podologie je zlepšování funkčního stavu nohou pomocí vhodné pohybové terapie včetně optimálního výběru sportovní obuvi, popř. individuálně přizpůsobené ortopedické stélky.
Diagnostika silových schopností
Síla patří k základním kondičním schopnostem prakticky ve všech sportovních odvětvích. Podle charakteru silového projevu a s ohledem ke struktuře výkonu v daném sportu rozlišujeme maximální sílu, rychlou sílu a silovou vytrvalost. Pro efektivní trénink je zapotřebí znát úroveň všech tří schopností vybraných svalových partií.

Kontakt:   mot@casri.cz, tel:. 973 204 648