PSYCHOLOGICKÁ LABORATOŘ

Psychologická laboratoř

Poskytuje podporu vrcholovým sportovcům a participuje při řešení projektů obranného výzkumu. Služby pro klienty jsou zaměřené na sebeovládání, lepší orientaci ve vlastní osobnosti a psychických schopnostech včetně intelektu a na pomoc při řešení obtížných životních situací.

Psychologická laboratoř disponuje technologií NIRS (Blízká infračervená spektroskopie) sloužící k měření relativních změn v mozkové oxygenaci a objemu krve v určitém tkáňovém regionu mozku. Pomocí NIRS lze sledovat změny ve fungování jednotlivých částí mozku při různé úrovni tréninkové zátěže. Monitoring okysličení svalové tkáně a hemodynamiky pomáhá charakterizovat svalový výkon sportovců před, během a po tréninku.

Nabízíme psychodiagnostické, poradenské a psychoterapeutické služby a koučink. Při terapii využíváme vědecky uznávaného přístupu kognitivně-behaviorální terapie (KBT), Biofeedbacku a Terapie zaměřené na člověka (PCA).

Využití psychologických služeb ve sportu

Psychologická příprava je vedle fyzické, kondiční, technické a taktické připravenosti, nedílnou součástí tréninku sportovce. Při současném využití obdobných tréninkových prostředků je vhodné hledat rezervy k získávání převahy nad soupeřem právě v oblasti psychické přípravy. Psychická příprava by proto měla být pevnou součástí sportovní přípravy po celou kariéru sportovce. Psychická příprava je prevencí selhání z psychologických příčin, pozitivně ovlivňuje psychiku sportovce k dosažení vysoké sportovní výkonnosti a současně se snaží zmírnit dopady negativních psychogenních vlivů. Konkrétně můžeme působit na pozornost, motivaci, emoce, myšlení, chování a seberegulaci. Sportovní psychologie se nezaměřuje pouze na zlepšování výkonnosti, ale pomáhá také rozvoji osobnosti sportovce a pečuje o jeho duševní hygienu. Klíčem pro sestavení individuálního tréninku je v prvé řadě hlubší znalost vlastních možností a limitů.

 

Máte-li zájem o psychologické služby

Kontaktujte nás přes emailovou adresu: rusnakova@casri.cz – v emailu prosím uveďte:

  • SPORT – jakému sportu se věnujete
  • DŮVOD VYŠETŘENÍ – např. diagnostika mentálních schopností, ztráta motivace, zvýšené napětí před závodem, starosti v osobním životě narušující výkon
  • POČET SPORTOVCŮ, OSOBNÍ ÚDAJE – kolik sportovců využije psychologické služby, jak se jmenují a kolik jim je let
  • TERMÍN – v jakém termínu byste rádi na konzultaci přišli (všední dny 07-16h)

 

Poskytované služby

– Zvyšování psychické odolnosti, optimalizace psychického stavu před výkonem

– Biofeedback terapie 

– Práce s motivací, stresem, úzkostí, nervozitou, nestabilní emocionalitou

– Odstraňování problémů s koncentrací, sebevědomím, zátěží

– Poúrazové stavy, návrat na vrchol

– Psychodiagnostika – osobnostní charakteristika, sebepojetí, motivace k výkonu, pozornost

– Koučink v otázkách dosahování cílů a snů v osobním i sportovním životě

– Nácvik relaxace a pomoc s obnovením psychické pohody

– Zvládání těžkých životních situací, vztahové problémy

– Další – zeptejte se nás…

 

Frekvence setkávání je na dohodě mezi klientem a psychologem, psychodiagnostika je obvykle spíše jednorázovou záležitostí – délka vyšetření se odvíjí od zakázky a cíle diagnostiky (může trvat i několik hodin). Po vyšetření obvykle následuje konzultace výsledků a doporučení, na psychodiagnostiku může navazovat další psychologická intervence – dle závěrů a společné dohody. Psychoterapie bývá zpravidla dlouhodobější záležitostí, počet setkání se odvíjí od povahy řešeného problému a potřeb klienta.