PSYCHOLOGICKÁ LABORATOŘ

Poskytuje podporu vrcholovým sportovcům, participuje při řešení projektů obranného výzkumu. Pro klienty poskytuje služby cílené na zdokonalení schopností k sebeovládání, lepší orientaci ve vlastní osobnosti a psychických schopnostech včetně intelektu a na pomoc při řešení obtížných životních situací.