BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ

Zabývá se objektivizací aktuálního stavu sportovců a vojáků s využitím biochemických metod. Analyzuje výsledky sledování biochemických parametrů jako reakce na zatížení a navrhuje případné úpravy dalšího zatížení či výcviku. Vyšetření se provádí v laboratoři nebo v terénu. Biochemické analýzy jsou také součástí funkčních vyšetření ve Fyziologické laboratoři CASRI.

Využíváme moderních přístrojů pro malé až střední laboratoře, které nám umožňují analyzovat velké spektrum biochemických parametrů. Nezpracováváme velké množství vzorků jako velké klinické laboratoře, což nám umožňuje plně se soustředit na jednotlivé vzorky. Zaměřujeme se na individuální interpretaci, která zohledňuje i nebiochemická data, proto nedílnou součástí biochemického vyšetření je také vyplnění dotazníku k zhodnocení aktuálnímu stavu sportovce/vojáka. Komplexní biochemické vyšetření lze spojit také s některými z funkčních vyšetření ve Fyziologické laboratoři.

Využití biochemického vyšetření ve sportu

Biochemické vyšetření ve vrcholovém sportu poskytuje obraz odezvy organismu na zátěž. Sportovní biochemie pracuje s organismy relativně zdravými, kde hlavní příčinou změn ve vnitřním prostředí je mimořádná fyzická zátěž. Při posuzování změn sledovaných analytů je nezbytné vycházet z individuálních klidových hodnot, které nám poskytne pravidelné preventivní vyšetření klidových parametrů ve vztahu k riziku přetrénování až poškození organismu.

Jaká biochemická vyšetření provádíme?
Zaměřujeme se jak na laboratorní, tak na terénní biochemické vyšetření. Laboratorní vyšetření je důkladnější a přesnější. Aby mělo laboratorní vyšetření význam, je nezbytné ho opakovat v pravidelných intervalech (alespoň 2x ročně). Terénní vyšetření umožňuje mapování vlivu používaných tréninkových prostředků přímo v terénu. Škála vyšetření není tak rozsáhlá, ale vyšetření je rychlé a výsledky jsou do pár minut. Terénní biochemická vyšetření je vhodné zařazovat pravidelně do tréninkových plánů jak v přípravném, tak i závodním období.
Biochemická vyšetření v laboratoři CASRI – „laboratorní kontroly“:
 • Laktát/glukóza
 • Biochemie
  • celkový bilirubin, konjugovaný bilirubin, kreatinin, glukóza, celkový protein, albumin, kyselina močová, urea
  • lipidové spektrum: cholesterol, HDL, LDL, triacylglyceroly
  • enzymy: ALT, ALP, AST, CK, GGT, LDH
  • ionty: železo, vápník, hořčík, fosfor, sodík, draslík, chloridy
  • specifické proteiny: feritin, transferin, CRP
 • Hematologie
  • analýza krevního obrazu (3-populační diferenciál leukocytů)
 • Vyšetření acidobazické rovnováhy (ASTRUP)
 • Speciální vyšetření
  • hormony: kortizol, volný testosteron, celkový testosteron, insulin, erytropoietin, hepcidin – NOVĚ!
Biochemická vyšetření v terénu – „terénní kontroly“:
 • Laktát/glukóza
 • Základní biochemické parametry
 • Vyšetření acidobazické rovnováhy (ASTRUP) 
 • Speciální vyšetření – hormony (kortizol a testosteron) z krve a ze slin – NOVÉ! (pouze odběr, analýza v laboratoři CASRI), v případě odběru slin není nutná přítomnost laborantky, doporučujeme jako nenáročnou monitoraci zatížení na přípravných kempech!
Jak probíhá biochemické vyšetření?
V laboratoři CASRI zpravidla odebíráme krev ze žíly, v terénu provádíme kapilární odběry z ušního lalůčku nebo bříška prstu.
Vyšetření v laboratoři CASRI:
 • Odběr probíhá mezi 7 a 9 hod. ranní nalačno.
 • Zpravidla se odebírají 2-3 plné zkumavky (cca 20 ml), což je maximálně 0,4 % celkového objemu krve (4-5 l u žen a 5-6 l u mužů).
 • Před odběrem je potřeba dodržovat režimová opatření:
  • Odpoledne a večer před odběrem vynechejte tučná jídla.
  • Ráno před odběrem vypijte zhruba ¼ l hořkého čaje či neochucené vody.
  • Těsně před vyšetřením se vyhněte fyzické námaze.
 • Žilní odběr není bolestivý, ale:
  • Pokud Vám při odběru krve bývá nevolno, oznamte to personálu provádějící odběr. Odběr krve lze provést i vleže.
  • Pokud užíváte léky, jste alergický na desinfekční prostředky nebo určitý typ náplasti, oznamte to personálu provádějící odběr krve.
  • Po odběru se můžete najíst a zejména u diabetiků je vhodné, aby měli jídlo s sebou, a mohli tak dodržet navyklý denní režim.
Výsledky z biochemického vyšetření

Výstupem biochemického vyšetření sportovce je protokol s číselnými výsledky všech testovaných parametrů a krátké zhodnocení jednotlivých panelů, které se vztahují k výkonovým charakteristikám sportovce.

Panel

 

Krvetvorba a železo

Hodnotí úroveň červených krvinek a hemoglobinu a zásob železa

Odezva na trénink

Popisuje odezvu organismu na tréninkovou zátěž

Imunitní systém

Pomocí základních parametrů hodnotí aktuální stav imunitního systému sportovce

Výživa

Hodnotí nutriční stav sportovce z pohledu biomarkerů v krvi

Iontová rovnováha

Popisuje aktuální stav iontů a minerálů v organismu sportovce

Kosterní metabolismus

Hodnotí hladinu vitaminu D a dalších parametrů ve vztahu ke kostem

Deklarace boje proti dopingu

Naše laboratoř není antidopingovou laboratoří. Analyzujeme biochemické parametry pro potřebu monitorování tréninku sportovců za účelem podání doporučení k další tréninkové přípravě.
Naše doporučení jsou v souladu s Antidopingovými pravidly. Naší snahou je pomoci sportovcům k lepším výkonům v rámci antidopingových a etických pravidel.

Kontakt:   bio@casri.cz, tel:. 724 243 962