NOVEL PEDAR-X

Pedar-X je systém umožňující snímat tlak z chodidla během zatížení nohy. Detekuje a vyhodnocuje tlakové změny mezi chodidlem a podložkou v průběhu oporové fáze chůze nebo běhu. Pomocí tohoto systému lze zaznamenat a vyobrazit distribuci tlaku chodidla na podložku a jiné časoprostorové charakteristiky při zatížení nohy. Dále je možné vyhodnocovat změny těchto charakteristik v průběhu oporové fáze pohybové aktivity.