DIAGNOSTIKA KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ

Diagnostika kognitivních funkcí včetně intelektu – poskytuje informace klientovi o jeho způsobilosti k výkonu určitých činností a je užitečná například při výběru formy vzdělání nebo zaměstnání. Stejně jako diagnostika osobnosti je použitelná při výběru klientů pro určitou činnost.