EXPERTNÍ SYSTÉM MFK

Diagnostika funkčního stavu svalů

Expertní systém MFK

Systém pro diagnostiku stavu pohybového aparátu a následnou terapii. Jedná se o svalový test, založený na vyšetření kvality myokinetické aktivace. Výsledky testování jsou zaznamenány do počítače, kde jsou pomocí softwaru zpracovány a vyhodnoceny. Vizualizace a grafické znázornění výsledků napomáhá při interpretaci. Software umožňuje evidenci naměřených dat a pacientů, to umožňuje porovnávání výsledků jednotlivých vyšetření a terapie v čase.