VÝZKUMNÝ ZÁMĚR

MO0991000X001

Výcvik vojenských profesionálů musí vycházet z předpokládaného charakteru zatížení při bojovém nasazení. To vyžaduje analýzu nároků na jednotlivé odbornosti v podmínkách bojového nasazení a mírových sil v krizových oblastech. Optimalizace zdravotního stavu, tělesného stavu a psychologického stavu je nutnou podmínkou jak pro trénink, tak pro bojové mise. Tato optimalizace musí být založena na principu adaptace lidského organismu. Je nutné vytvořit universální výcvikové programy a navazující nadstavbové individuální tréninkové programy pro předpokládané podmínky plnění úkolů.