EMOZA I

OFCASRI201301

Projekt se zabývá možností testování vlivu stresu, způsobeného zvýšenou informační zátěží s negativní emocionální odezvou na rozhodování vojenských pilotů v procesu jejich simulovaného taktického výcviku. Pro tento účel budou vybrány výcvikové situace různé obtížnosti a nástroje modelování a simulace emoční stresové zátěže, vhodné pro jejich aplikaci na pilotním simulačním pracovišti. Budou stanoveny způsoby objektivizace míry emoční stresové zátěže a hodnocení efektivity výkonu vojenských pilotů při plnění výcvikových úkolů v podmínkách variabilní emoční stresové zátěže. Veškeré nástroje, způsoby, metodiky a postupy budou prakticky ověřeny ve Středisku taktického výcviku. Výsledkem bude metodika pro testování odolnosti konkrétních pilotů na zvýšenou emoční stresovou zátěž v průběhu taktického cvičení a softwarové nástroje pro její simulaci. Tato metodika a softwarové nástroje budou využitelné i pro nácvik zvyšování odolnosti pilotů vůči vysoké emoční stresové zátěži.