REGENERACE

MO-H7

Vypracování a experimentální ověření modelu komplexní regenerace sil pro jednotlivé kategorie vojáků a zaměstnanců AČR Objektivizace aktuálního stavu jednotlivých osob v oblasti tělesné zdatnosti, pohybové výkonnosti, zdravotního a psychického stavu Interpretace zjištěných dat, individuální a skupinová pro potřeby následné intervence k optimalizaci všech systémů a funkcí člověka Rozvoj odolnosti vůči extrémnímu fyzickému a psychickému