PATOLOGICKÉ JEVY

LS0314

Monitorování sociálně patologických jevů u žáků základních škol s důrazem na konzumaci drog a dalších návykových látek, sexuálně rizikové chování a opakované ubližováníHodnocení těchto jevů ve vztahu k dynamice aktuálních psychických stavů, meziosobních vztahů, vztahů k sociálnímu okolí a trávení volného časuRozkrývání aktuálního stavu pomocí anonymního dotazníku, jeho popis a navržení systému, který by umožnil problém rozpoznat v celé šíři počínaje objektivizací aktuální situace až po efektivní řešeníPlošné celostátní monitorování SPJ ve školním roce 2004-2005 u cca 165.000 žáků na územních celcích všech bývalých okresů České republiky