ZÁTĚŽ

OVCASRI200801

Cílem řešení je získání nových poznatků v oblasti výběru vojáků pro jednotlivé odbornosti a pro plnění speciálních úkolů. Modernizace a zvýšení efektivnosti přípravy vojenských profesionálů s ohledem na plnění úkolů v podmínkách předpokládaného bojového nasazení. V návaznosti na dosavadní výzkumné činnosti a projekty realizované CASRI ovlivnit efektivitu výcviku vojenských profesionálů pro potřeby plnění úkolů v novodobých konfliktech. Vytvořit systém pro zjišťování zóny možného tělesného vývoje pro potřeby výběru vojáků a specialistů nasazovaných k plnění úkolů v současných konfliktech včetně situací asymetrických hrozeb. Vytvořit systém pro zjišťování zóny možného psychického vývoje pro potřeby výběru vojáků a specialistů nasazovaných k plnění úkolů v současných konfliktech včetně situací asymetrických hrozeb. Vytvořit metodiku výběru vojáků a specialistů nasazovaných pro řešení asymetrických hrozeb. Navrhnout vícestupňový komplex tělesné a psychické přípravy vojáků a specialistů nasazovaných k plnění úkolů v současných konfliktech včetně situací asymetrických hrozeb. Vytvořit metodiku pro individuální zvládání krizových situací. Zpracování norem individuálních zdravotních a výkonových limitů pro používání speciálních prostředků osobní ochrany při plnění bojových úkolů. Vytvořit metodické postupy a doporučení k získávání a rozvoji schopností potřebné efektivní a účinné výkonnosti při použití prostředků individuální ochrany.

Počet výsledků v RIV 6
Výsledek druhu M RIV/49366378:_____/09:#0000076 – CISM INTERNATIONAL SYMPOSIUM – Fundamental tool of modern sports management (2009)
Výsledek druhu D RIV/49366378:_____/09:#0000061 – Metamorfózy násilí (2009)
Výsledek druhu D RIV/49366378:_____/09:#0000063 – Vliv rozumových schopností na psychický výkon při tělesné zátěži (2009)
Výsledek druhu D RIV/49366378:_____/09:#0000067 – Vliv schopností a zdatnosti na vnímání kvality života profesionálních vojáků (2009)
Výsledek druhu D RIV/49366378:_____/09:#0000062 – Vliv výcviku na vybrané parametry aktuálního stavu vojáků (2009)
Výsledek druhu M RIV/49366378:_____/09:#0000073 – Zvládání extrémních situací (2009)