VÝBĚR

MO03101100001

Výběr vojenských profesionálů musí zabezpečit standardní kvalifikované posuzování zájemců o vojenskou službu. Jejich způsobilost musí být hodnocena s ohledem na jejich předpokládané funkční zařazení. Základem musí být hodnocení profesní připravenosti a fyzického, psychického a zdravotního stavu. Pro potřeby budoucí profesionalizace armády musí vytvořený komplexní systém zajistit posuzování pro všechny kategorie uchazečů o vojenskou službu, tedy včetně žadatelů o studium na vojenských školách.

Počet výsledků v RIV     2
Výsledek druhu M     RIV/49366378:_____/01:CASRI003 – Evaluation of physical dispositions for the selection and training of military professional (2001)
Výsledek druhu V     RIV/49366378:_____/01:CASRI001 – Vývoj komplexního systému výběru profesionálního personálu AČR (2001)