VÝZKUMNÝ ZÁMĚR

MO0CASRI00501

Název záměru: Optimalizace jednotlivých etap výcviku příslušníků AČR s důrazem na přípravu k bojovým akcím v extrémních podmínkách, Poskytovatel: MO0 – Ministerstvo obrany, Hlavní příjemce: CASRI – vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy, Řešitel: Dr. Emil Bolek, CSc., Období řešení záměru: 2005 – dosud.