OPTIMALIZACE

LS0506

V rámci řešení výzkumného projektu se předpokládá vytvoření ucelené metodiky pro posuzování stavu pohybového aparátu sportovců na základě posouzení pohybového projevu při jednoduchých lokomočních pohybech používaných ve vybraných sportech(atletika, lyžování, cyklistika, biatlon, triatlon). Součástí řešení bude ověření následných doporučení či terapie. Metodika bude využitelná jak pro odstraňování zjištěných nedostatků v pohybovém stereotypu,tak i preventivně z hlediska nevhodného zatěžování pohybového aparátu, čímž by bylo možné zabránit chronickému přetěžování a výpadků v tréninkovém procesu. Metodikataké umožní výběr talentů do sportovních tříd a středisek. Řešení projektu předpokládá spolupráci s trenéry. Jedním z cílů je také vytvoření metodického materiálu pro trenéry.