OPTIMA

OPCASRI200601

Cílem projektu je výzkum optimalizace výkonu vojáků a navržení programu optimalizace komplexní péče a zabezpečení. Dílčími cíli jsou teoretické a experimentální práce, jejichž výsledkem bude: ovlivnění stavu pohybového aparátu za účelem optimalizace pohybového projevu; návrh metodiky objektivizace aktuálního stavu vnitřního prostředí a jeho optimalizace s využitím mikroodběrů; návrh souboru výkonnostních parametrů pro posuzování efektivity výkonu a indikátorů fyziologických stavů; návrh souboru psychických parametrů pro posuzování efektivity výkonu a vlivu kvality života na výkon vojáků; monitoring kvality života a návrh souboru sociologických parametrů pro posuzování efektivity výkonu a možných opatření k ovlivnění sociálních podmínek života; sledování dostupných údajů o úrazovosti a nemocnosti v souvislosti s parametry kvality života a faktory indikujícími efektivitu výkonu; návrh využití zpětné biologické vazby ke zvyšování fyziologické a psychologické odolnosti, osobnostní stability a výkonnosti.

Počet výsledků v RIV 17
Výsledek druhu B RIV/49366378:_____/08:#0000056 – Běh ba lyžích, trénujeme s Katkou Neumannovou (2008)
Výsledek druhu D RIV/49366378:_____/08:#0000043 – Hodnocení tréninkového zatížení pomocí biochemických parametrů. (2008)
Výsledek druhu M RIV/49366378:_____/08:#0000041 – Mezinárodní vědecká konference „Zvládání extrémních situací“ (2008) (2008)
Výsledek druhu D RIV/49366378:_____/08:#0000054 – Optimalizace kvality a dávkování potravinových doplňků, podpůrných prostředků a pitný režim v extrémních podmínkách. (2008)
Výsledek druhu D RIV/49366378:_____/08:#0000053 – Podologická problematika v podmínkách extrémního zatížení. (2008)
Výsledek druhu D RIV/49366378:_____/08:#0000045 – Testování silových schopností na akceleračním trenažéru. (2008)
Výsledek druhu D RIV/49366378:_____/08:#0000050 – Vliv extrémního zatížení na kvalitu vojenského výcviku. (2008)
Výsledek druhu D RIV/49366378:_____/08:#0000051 – Vybrané parametry aktuálního stavu vojáků – porovnání bojových a nebojových jednotek. (2008)
Výsledek druhu S RIV/49366378:_____/07:#0000027 – Dotazník PRAV (2007)
Výsledek druhu M RIV/49366378:_____/07:#0000029 – Mezinárodní konference Optimalizace komplexní péče a příprava na existenci v extrémních podmínkách (2007)
Výsledek druhu D RIV/49366378:_____/07:#0000018 – Některé aspekty optimalizace životního stylu (2007)
Výsledek druhu D RIV/49366378:_____/07:#0000026 – Podologická problematika v armádě ČR (2007)
Výsledek druhu D RIV/49366378:_____/07:#0000023 – Vybrané parametry aktuálního stavu vojáků (2007)
Výsledek druhu D RIV/49366378:_____/07:#0000021 – Základní rizikové faktory chování a psychologická charakteristika příslušníků AČR jednotky SFOR (2007)
Výsledek druhu O RIV/49366378:_____/06:#0000010 – Gait analysis in cerebral palsy patient (2006)
Výsledek druhu D RIV/49366378:_____/06:#0000008 – Gait improvement of patients with cerebral palsy after single-event multilevel surgery. (2006)
Výsledek druhu S RIV/49366378:_____/06:#0000012 – Software PROF RISKY (2006)