FAKTORY

OSCASRI200901

Cílem projektu je analyzovat současný stav kvality a efektivnosti výcviku vojenských profesionálů a vyhodnotit rizika spojená s nedostatky v jednotlivých oblastech a fázích výcviku. Navrhnout metody umožňující definovat klíčové fyziologické, biochemické, tělesné, psychické a sociální faktory ovlivňující efektivitu plnění bojových úkolů. Vyhodnotit vliv vybraných výstrojních součástek na klíčové fyziologické, biochemické, tělesné a psychické faktory ovlivňující efektivitu plnění bojových úkolů. Analyzovat souvislosti mezi definovanými klíčovými faktory ovlivňujícími efektivitu plnění bojových úkolů v situaci bez použití vybraných výstrojních součástek a při jejich použití. Navrhnout metody objektivního hodnocení výcviku a systém jeho kvalitativního a kvantitativního vyhodnocování. Vytvořit simulační model pro hodnocení vlivu vybraných faktorů na efektivitu plnění bojových úkolů pro potřeby výcviku a pro podporu rozhodování velitelů při přípravě jednotlivců a jednotek na bojovou činnost. Vytvořit softwarovou aplikaci pro hodnocení schopností profesionálních vojáků vzhledem k úkolům při předpokládaném nasazení. Navrhnout model modernizace výcviku pro zvýšení efektivnosti přípravy vojenských profesionálů s ohledem na plnění úkolů v podmínkách předpokládaného operačního nasazení; Navrhnout možné způsoby implementace zjištěných poznatků do standardních postupů výcviku jednotek připravujících se k plnění bojových úkolů především v mnohonárodních operacích.

Počet výsledků v RIV 2
Výsledek druhu J RIV/49366378:_____/09:#0000075 – Pronace není nemoc, ale problémy působí (2009)
Výsledek druhu M RIV/49366378:_____/09:#0000073 – Zvládání extrémních situací (2009)