SÚTAP

OWCASRI201802

Cílem je zpracovat podrobnou analýzu náročnosti strážní a dozorčí služby u strážních jednotek Hradní stráže České republiky včetně specifikace dočasných a trvalých následků vlivu služby na organismus těchto vojáků a na základě těchto zjištění vypracovat certifikovanou metodiku „Snížení únavnosti příslušníků strážních jednotek Hradní stráže České republiky prostředky tělesné a psychické přípravy“ a proškolit k jejímu dalšímu využívání vybrané vojáky této jednotky.