ZPŮSOBILOST

MO21101299101

Optimalizace přípravy a výcviku vojenských profesionálů pro mírové podmínky i pro mimořádné podmínky bojového nasazení pomocí zlepšení zdravotního, fyzického a psychického stavu.

Počet výsledků v RIV     2
Výsledek druhu V     RIV/49366378:_____/01:CASRI002 – Aktuální stav vojáků AČR z hlediska zdravotní způsobilosti, fyzické a psychické připravenosti pro potřeby bojového nasazení (2001)
Výsledek druhu D     RIV/49366378:_____/01:CASRI004 – New recruitment and selection system in the Czech Armed Forces (2001)