PLÁNOVÁNÍ

RO46100100008

Vypracování systému plánování tělesné výchovy jednotlivých kategorií příslušníků AČR.Vytvoření diagnostického systému pro objektivizaci realizačních podmínek a standardizaci didaktických postupů Pro potřeby aplikace jednotlivých částí projektu bude vytvořen speciální modulový software umožňující efektivní rozvoj tělesné zdatnosti, psychické odolnosti, pohybových dovedností a vojensko praktických návyků.