LETOVÁ ZÁTĚŽ

OFVTUP2015002

Cílem projektu je vytvoření metody diagnostikování odolnosti pilotů vojenských vrtulníků vůči extrémní psychické zátěži. Testování možnosti výběru pilotů vrtulníků z hlediska jejich potenciálu ke zvládání zvláště náročných úkolů. Analýza souvislostí mezi psychologickými charakteristikami členů pilotů vrtulníků a jejich odolnosti vůči vysoké letové zátěži. Objektivizovat míru letové zátěže pilotů vrtulníků v průběhu leteckého výcviku. Návrh úpravy metodiky výcviku pilotů k zajištění zvýšené efektivnosti výcviku z hlediska schopností plnit zvláště náročné úkoly.