ŘEDITEL CASRI

Mgr. Libor Soumar, Ph.D.

tel.: +420 724 243 968
tel.: +420 973 204 649
email: libor.soumar@casri.cz

informace

Průběh zaměstnání

Ředitel CASRI
2001 – dosud 

Vedoucí úseku vědeckého servisu CASRI
1995 – 2001

Vedoucí biomechanické laboratoře CASRI
1992 – 1995

Výzkumný pracovník biomechanické laboratoře CASRI
1991 – 1992


Osvědčení

Prověrka NBÚ Stupeň Tajné

Členství v orgánech související s výkonem funkce
Bez dalších členství souvisejících s výkonem funkce


ŘEDITEL CASRI

Mgr. Libor Soumar, Ph.D.

tel.:+420 973 204 649
email: libor.soumar@casri.cz

VEDOUCÍ ÚSEKU
SPORTOVNÍHO TRÉNINKU

Ing. Miroslava Nováková, Ph.D.

tel.: +420 973 204 642
email: novakova@casri.cz

VEDOUCÍ ÚSEKU
VOJENSKÉ PŘÍPRAVY

PhDr. Čestmír Oberman

tel.:+420 973 204 656
email: oberman@casri.cz

VEDOUCÍ ÚSEKU
PODPORY

Ing. Josef Šafařík

tel.:+420 973 204 644
email: safarik@casri.cz