VEDOUCÍ ÚSEKU PODPORY

Ing. Josef Šafařík

tel.:+420 602 250 211
tel.: +420 973 204 644
email: safarik@casri.cz

informace

Průběh zaměstnání

Vedoucí úseku podpory CASRI
2017 – dosud

Vedoucí sekretariátu CASRI
2009 – 2017

Referát řízení sportovní reprezentace MO ČR
2004 – 2009

Velitelské funkce v AČR a GŠ AČR
1980 – 2004

Osvědčení
Bez osvědčení
Členství v orgánech související s výkonem funkce
Bez dalších členství souvisejících s výkonem funkce


ŘEDITEL CASRI

Mgr. Libor Soumar, Ph.D.

tel.:+420 973 204 649
email: libor.soumar@casri.cz

VEDOUCÍ ÚSEKU
SPORTOVNÍHO TRÉNINKU

Ing. Miroslava Nováková, Ph.D.

tel.: +420 973 204 642
email: novakova@casri.cz

VEDOUCÍ ÚSEKU
VOJENSKÉ PŘÍPRAVY

PhDr. Čestmír Oberman

tel.:+420 973 204 656
email: oberman@casri.cz

VEDOUCÍ ÚSEKU
PODPORY

Ing. Josef Šafařík

tel.:+420 973 204 644
email: safarik@casri.cz