VEDOUCÍ ÚSEKU SPORTOVNÍHO TRÉNINKU

PaedDr. Emil Bolek, CSc.

Tel.:+420 724 243 965
fax.: +420 973 204 642
email: bolek@casri.cz

informace

Průběh zaměstnání

CASRI Praha – vedoucí úseku
1993 – dosud 

 

Osvědčení
Bez osvědčení
Členství v orgánech související s výkonem funkce
Bez dalších členství souvisejících s výkonem funkce


ŘEDITEL CASRI

Mgr. Libor Soumar, Ph.D.

fax.:+420 973 204 649
email: libor.soumar@casri.cz

VEDOUCÍ ÚSEKU
SPORTOVNÍHO TRÉNINKU

PaedDr. Emil Bolek, CSc.

fax.:+420 973 204 642
email: bolek@casri.cz

VEDOUCÍ ÚSEKU
VOJENSKÉ PŘÍPRAVY

PhDr. Čestmír Oberman

fax.:+420 973 204 656
email: oberman@casri.cz

VEDOUCÍ ÚSEKU
PODPORY

Ing. Josef Šafařík

fax.:+420 973 204 644
email: safarik@casri.cz