VEDOUCÍ ÚSEKU VOJENSKÉ PŘÍPRAVY

PhDr. Čestmír Oberman

tel.:+420 725 582 251
tel.: +420 973 204 656
email: oberman@casri.cz

informace

Průběh zaměstnání

Vedoucí úseku vojenské přípravy CASRI
březen 2017 – dosud

Vedoucí metodické laboratoře CASRI
říjen 2007 – únor 2017

Výkonný ředitel Restav s. r. o., Praha
2006 – září 2007

Obchodní ředitel Bryge s. r. o., Praha
2005

Vedoucí samostatného oddělení vojenské tělovýchovy GŠ AČR
1995 – 2004

Samostatný pracovník štábu českého útvaru UNPROFOR – OSN
1994 – 1995

Samostatné odborné funkce vojenské tělovýchovy u útvarů AČR
1980 – 1994

Osvědčení
Bez osvědčení
Členství v orgánech související s výkonem funkce
Bez dalších členství souvisejících s výkonem funkce


ŘEDITEL CASRI

Mgr. Libor Soumar, Ph.D.

tel.:+420 973 204 649
email: libor.soumar@casri.cz

VEDOUCÍ ÚSEKU
SPORTOVNÍHO TRÉNINKU

Ing. Miroslava Nováková, Ph.D.

tel.: +420 973 204 642
email: novakova@casri.cz

VEDOUCÍ ÚSEKU
VOJENSKÉ PŘÍPRAVY

PhDr. Čestmír Oberman

tel.:+420 973 204 656
email: oberman@casri.cz

VEDOUCÍ ÚSEKU
PODPORY

Ing. Josef Šafařík

tel.:+420 973 204 644
email: safarik@casri.cz